Data Penduduk

Perkembangan/Pertumbuhan Penduduk Kec. Batam Kota Per Tahun

No Kelurahan Jumlah Penduduk Selisih Rata-Rata Penambahan Per Bulan Persentase (%)
Januari Desember
1 2 3 4 5=(4-3) 6 =(5/12) 7 =(5/4*100)
1 Teluk Tering        13,136        13,279                 143                  11.9 5.5
2 Taman Baloi        23,294        23,417                 123                  10.3 4.7
3 Sukajadi          4,521          4,504                  17                    1.4 0.7
4 Belian        38,302        39,494              1,192                  99.3 45.9
5 Sungai Panas        23,715        23,882                 167                  13.9 6.4
6 Baloi Permai        25,686        24,732                 954                  79.5 36.7
Kec. Batam Kota     128,654      129,308              2,596                 216.3 100.00

Sumber Data : Laporan Penduduk Kelurahan Tahun 2011