DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 30 NOVEMBER 2009

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-11-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.674 3.492 7.166
SEKANAK RAYA 3.445 3.454 6.899
PEMPING 574 549 1.123
PULAU TERONG 2.005 1.929 3.934
PECONG 457 432 889
KASU 1.819 1.686 3.505
JUMLAH 11.974 11.542 23.516
(%) 50,92 49,08
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 15.902 14.180 30.082
SUNGAI JODOH 11.846 9.909 21.755
BATU MERAH 5.526 4.920 10.446
KAMPUNG SERAYA 14.150 12.741 26.891
JUMLAH 47.424 41.750 89.174
(%) 53,18 46,82
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.847 5.911 12.758
TIBAN INDAH 6.370 6.041 12.411
PATAM LESTARI 9.456 8.599 18.055
TIBAN BARU 11.229 10.719 21.948
TIBAN LAMA 11.915 10.939 22.854
SUNGAI HARAPAN 8.671 8.642 17.313
TANJUNG PINGGIR 7.072 6.024 13.096
JUMLAH 61.560 56.875 118.435
(%) 51,98 48,02
4 NONGSA
KABIL 10.792 9.274 20.066
SAMBAU 4.172 3.791 7.963
BATU BESAR 10.025 8.951 18.976
NGENANG 846 666 1.512
JUMLAH 25.835 22.682 48.517
(%) 53,25 46,75
5 BULANG
BULANG LINTANG 894 828 1.722
PULAU BULUH 1.610 1.562 3.172
TEMOYONG 747 710 1.457
BATU LEGONG 627 533 1.160
PANTAI GELAM 609 547 1.156
PULAU SETOKOK 1.359 1.232 2.591
JUMLAH 5.846 5.412 11.258
(%) 51,93 48,07
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 8.924 9.133 18.057
LUBUK BAJA KOTA 8.156 7.922 16.078
KAMPUNG PELITA 7.332 7.696 15.028
BALOI INDAH 13.522 12.899 26.421
TANJUNG UMA 10.298 9.463 19.761
JUMLAH 48.232 47.113 95.345
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.695 7.672 16.367
DURIANGKANG 10.505 9.789 20.294
MANGSANG 20.386 21.284 41.670
MUKA KUNING 8.114 18.753 26.867
JUMLAH 47.700 57.498 105.198
(%) 45,34 54,66
8 GALANG
SIJANTUNG 1.045 941 1.986
KARAS 1.669 1.460 3.129
SEMBULANG 1.370 1.218 2.588
SUBANG MAS 556 475 1.031
REMPANG CATE 1.607 1.416 3.023
AIR RAJA 481 411 892
PULAU ABANG 1.073 1.078 2.151
GALANG BARU 1.766 1.522 3.288
JUMLAH 9.567 8.521 18.088
(%) 52,89 47,11
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.478 10.489 20.967
BENGKONG INDAH 11.705 11.490 23.195
SADAI 11.487 10.353 21.840
TANJUNG BUNTUNG 14.957 14.518 29.475
JUMLAH 48.627 46.850 95.477
(%) 50,93 49,07
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.502 5.973 12.475
TAMAN BALOI 10.756 10.475 21.231
SUKAJADI 2.326 2.231 4.557
BELIAN 16.635 15.384 32.019
SUNGAI PANAS 10.757 10.206 20.963
BALOI PERMAI 13.889 13.343 27.232
JUMLAH 60.865 57.612 118.477
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
TEMBESI 9.999 9.471 19.470
SUNGAI BINTI 12.668 10.595 23.263
SUNGAI LEKOP 7.555 6.731 14.286
SAGULUNG KOTA 17.080 14.176 31.256
SUNGAI LANGKAI 17.899 16.224 34.123
SUNGAI PELUNGGUT 8.463 7.619 16.082
JUMLAH 73.664 64.816 138.480
(%) 53,19 46,81
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.006 7.211 15.217
BULIANG 19.885 20.479 40.364
KIBING 12.958 12.782 25.740
TANJUNG UNCANG 9.754 7.381 17.135
JUMLAH 50.603 47.853 98.456
(%) 51,40 48,60
TOTAL 491.897 468.524 960.421
(%) 51,22 48,78