APBD 2012

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 Lampiran I   APBD Tahun Anggaran 2012 :

Perda Ringkasan Lampiran I  TA 2012

2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 Lampiran II APBD Tahun Anggaran 2012 :

Perda Ringkasan Lampiran II  TA 2012